PHP Holding Oy

PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiö huolehtii noin 54 000 osakkeenomistajansa omistuksen arvon säilymisestä ja kasvattamisesta.

PHP Holding Oy on yksi DNA Oy:n omistajayhtiöistä. PHP Holding Oy omisti 31.12.2013 37,6% DNA Oy:n osakkeista. 30.12.2012 julkistetun osakekaupan jälkeen PHP Holding Oy on DNA Oy:n toiseksi suurin omistaja. PHP Holding Oy huolehtii omistaja-arvon säilymisestä ja kasvamisesta DNA Oy:ssä omistajaohjauksen keinoin.

Strategiset päätökset, joilla operatiivinen teleliiketoiminta siirrettiin DNA Oy:lle, muuttivat PHP konsernin sijoituskonserniksi, jonka sijoitusvarallisuudesta yli neljä viidesosaa on sitoutunut teleoperaattorisijoituksiin. Loppu vajaa yksi viidesosa sijoitusvarallisuudesta jakaantuu kiinteistöihin, sijoituksiin ja kassavaroihin.


PHP Holding Oy:n osakkeenomistajia palvellaan puhelimitse ma-pe klo 9 - 16 numerossa (03) 752 2525. Osakeasioita hoitava palvelupiste on Lahdessa Visma Services Oy osoitteessa Vuorikatu 35 B, 3.krs, 15100 Lahti. Palvelupiste on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 9-16.