PHP Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2024

PHP Holding Oy:n (y-tunnus: 0213216-2) varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 16.4.2024 klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti.

Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 17.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiön 16.4.2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen seuraavasti:
a) PHP Holding Oy:n internetsivujen kautta osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous; tai
b) Sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
viimeistään perjantaina 12.4.2024 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Osakkeenomistajien PHP Holding Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjojen toimittaminen

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on myös asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoittauduttava varsinaiseen yhtiökokoukseen yllä olevien ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 12.4.2024 klo 16.00.

Osakkeenomistajien PHP Holding Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain 16.4.2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Kokouskutsun päivämääränä 17.3.2024 yhtiöllä on yhteensä 202.248 rekisteröityä osaketta, jotka jakaantuvat kahteen osakesarjaan. Osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 1.176.495. A-sarjan osakkeita on 150.972 kappaletta. K-sarjan osakkeita 51.276 kappaletta. A-sarjan osakkeilla on yksi ääni osaketta kohden ja K-sarjan osakkeilla 20 ääntä osaketta kohden.