PHP Holding Oy

PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiö huolehtii noin 48 691 osakkeenomistajansa omistuksen arvon säilymisestä ja kasvattamisesta.

PHP Holding Oy on yksi DNA Oy:n omistajayhtiöistä. PHP Holding Oy omisti 31.12.2015 37,52 % DNA Oy:n osakkeista ja oli DNA Oy:n toiseksi suurin omistaja. PHP Holding Oy huolehtii omistaja-arvon säilymisestä ja kasvamisesta DNA Oy:ssä omistajaohjauksen keinoin.

Strategiset päätökset, joilla operatiivinen teleliiketoiminta siirrettiin DNA Oy:lle, muuttivat PHP konsernin sijoituskonserniksi, jonka sijoitusvarallisuudesta yli neljä viidesosaa on sitoutunut teleoperaattorisijoituksiin. Loppu vajaa yksi viidesosa sijoitusvarallisuudesta jakaantuu kiinteistöihin, sijoituksiin ja kassavaroihin.


PHP Holding Oy:n osakkeenomistajia palvellaan puhelimitse ma-pe klo 9 - 16 numerossa 010 756 4980. Osakeasioita hoitava palvelupiste on Lahdessa Azets Insight Oy (entinen Visma Services Oy) osoitteessa Vuorikatu 35 B, 3.krs, 15100 Lahti. Palvelupiste on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 9-16.