PHP Holding Oy

PHP Holding Oy perustettiin vuonna 1906 nimellä Lahden Keskinäinen Telefooniyhdistys. Myöhemmin nimi oli Lahden Keskinäinen Puhelinyhdistys, ja vuodesta 1970 Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys. Se toimi yli 90 vuotta ns. keskinäisenä yhdistyksenä, jonka toiminta-ajatus oli tuottaa edullisia ja laadukkaita tietoliikennepalveluja etenkin omistajilleen.

Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys siirsi 7.4.1999 liiketoimintansa osake-yhtiömuotoiselle tytäryhtiölle Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:lle ja yhdistys muuttui vuoden 1999 lopussa Päijät-Hämeen Puhelinosuuskunnaksi. Osuuskunta muutettiin osakeyhtiöksi, joka 16.7.2001 rekisteröitiin nimellä PHP Holding Oy.

Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n toiseksi omistajaksi perustettiin 16.2.2000 Lahden Seudun Puhelin Oy, joka sai suunnatun osakeannin kautta 2,5 prosenttia osakeyhtiön omistuksesta ja hieman yli kolmanneksen äänivallasta.

Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n hallitus päätti 5.2.2007, että yhtiö on mukana järjestelyssä, jossa kuuden puhelinyhtiön alueelliset liiketoiminnat ja Finnet Oy:n (1.7.2007 lähtien DNA Oy) valtakunnalliset liiketoiminnat suunniteltiin yhdistettäviksi. Sekä PHP Holding Oy:n että Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n ylimääräiset yhtiökokoukset päättivät toteutuksesta 26.6.2007 ja liiketoimintasiirto tapahtui 1.7.2007.

Päijät-Hämeen Puhelin Oyj –nimi siirtyi liiketoimintasiirrossa DNA Oy:n omaisuudeksi. Päijät-Hämeen Puhelin Oyj muutti yhtiökokouksen päätöksellä nimensä PHP Liiketoiminta Oyj:ksi.

PHP Holding Oy:n 21.9.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti Lahden Seudun Puhelin Oy:lle suunnattavasta maksullisesta osakeannista. Suunnatussa osakeannissa Lahden Seudun Puhelin Oy:lle tarjottiin merkittäväksi enintään 4.721 kappaletta uutta PHP Holding Oy:n K-sarjan osaketta. Lahden Seudun Puhelin merkitsi suunnatun annin ja maksoi merkitsemänsä osakkeet apporttiomaisuudella, joka koostui 12.900 kappaleesta PHP Liiketoiminta Oyj:n K-sarjan osaketta. Suunnatun anti merkittiin kaupparekisteriin 27.10.2011. Suunnatun annin seurauksena Lahden Seudun Puhelin Oy:n omistus PHP Liiketoiminta Oyj:ssä lakkasi ja PHP Liiketoiminta Oyj:stä tuli PHP Holding Oy:n 100% omistama tytäryhtiö.

PHP Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2019 hyväksyi PHP Holding Oy:n omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynnin Telenorille. Vaadittujen viranomaishyväksyntöjen saamisen jälkeen osakkeiden myynti toteutui 21.8.2019.

21.11.2019 PHP Holding Oy ja Finda Oy päättivät tele- ja sijoitusliiketoimintojensa yhdistämisestä yhteisesti omistettuun ja hallinnoituun Finda Telecoms Oy:öön. Yritysjärjestely toteutettiin sulauttamalla PHP Liiketoiminta Oyj Findan omistamaan tytäryhtiöön Finda Telecoms Oy:öön. Sulautumisen täytäntöönpano tapahtui 17.3.2020. Uuden yhtiön tase on noin 1,3 miljardia euroa ja PHP Holding Oy omistaa yhtiöstä noin 18 %.