22.9.2011 PHP Holding Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 21.9.2011 päätökset

PHP Holding Oy:n 21.9.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti Lahden Seudun Puhelin Oy:lle suunnattavasta maksullisesta osakeannista.

Yhtiökokouksessa suoritetussa äänestyksessä hallituksen esitystä kannatti 87,19% yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja 66,71% kokouksessa edustetuista osakkeista.

Suunnatussa osakeannissa Lahden Seudun Puhelin Oy:lle tarjotaan merkittäväksi enintään 4.721 kappaletta uutta PHP Holding Oy:n K-sarjan osaketta.

Osakkeiden merkintähinta osakeannissa on noin 680,01 euroa osakkeelta, kokonaismerkintähinnan ollessa siten yhteensä 3.210.326 euroa.