23.3.2022 Toimitusjohtajan kirje

23.03.2022

23.3.2022 Toimitusjohtajan kirje

Lataa tiedote PDF-muodossa

7.12.2021 Tiedote omistajatietojen päivittämisestä itsepalvelusivuston kautta

07.12.2021

7.12.2021 Tiedote omistajatietojen päivittämisestä itsepalvelusivuston kautta

Lataa tiedote PDF-muodossa

24.3.2021 Toimitusjohtajan kirje

24.03.2021

24.3.2021 Toimitusjohtajan kirje

Lataa tiedote PDF-muodossa

23.3.2021 Lehdistötiedote PHP Holding Oy:n yhtiökokouspäätökset

23.03.2021

23.3.2021 Lehdistötiedote PHP Holding Oy:n yhtiökokouspäätökset

Lataa tiedote PDF-muodossa

25.3.2020 Lehdistötiedote Finda Telecoms Oy:n ja PHP Liiketoiminta Oyj:n sulautuminen on tullut voimaan

01.04.2020

25.3.2020 Lehdistötiedote Finda Telecoms Oy:n ja PHP Liiketoiminta Oyj:n sulautuminen on tullut voimaan

Lataa tiedote PDF-muodossa

20.3.2020 Lehdistötiedote PHP Holding Oy:n yhtiökokouspäätökset

01.04.2020

20.3.2020 Lehdistötiedote PHP Holding Oy:n yhtiökokouspäätökset

Lataa tiedote PDF-muodossa

19.3.2020 Toimitusjohtajan kirje

01.04.2020

Lataa toimitusjohtajan kirje PDF muodossa tästä

22.11.2019 Finda ja PHP yhdistävät tele- ja sijoitusliiketoimintojaan yhteisesti omistettuun ja hallinnoituun yhtiöön

22.11.2019

Tiedote 22.11.2019


Finda ja PHP yhdistävät tele- ja sijoitusliiketoimintojaan yhteisesti omistettuun ja hallinnoituun yhtiöön

Finda Oy (Finda) ja PHP Holding Oy (PHP) yhdistävät tele- ja sijoitusliiketoimintansa yhteisesti omistettuun ja hallinnoituun yhtiöön Finda Telecoms Oy:hyn. Yritysjärjestely toteutetaan sulauttamalla PHP:n omistama tytäryhtiö PHP Liiketoiminta Oyj Findan omistamaan tytäryhtiöön Finda Telecoms Oy:hyn. Uuden yhtiön varallisuus on noin 1,3 miljardia euroa. Finda omistaa sulautuneen yhtiön osakekannasta n. 82% ja PHP n. 18%.

Findalla ja PHP:llä on pitkä yhteinen historia telekommunikaation ja sijoitustoiminnan aloilla. Yhtiöt olivat perustamassa teleoperaattori DNA:ta vuonna 2000. Siitä lähtien Finda ja PHP toimivat tahoillaan DNA:n aktiivisina omistajina ja kehittäjinä. Vuonna 2013 yhtiöt hankkivat merkittävillä kaupoilla enemmistön DNA:n osakkeista ja vuonna 2016 ne listasivat DNA:n pörssiin. Kuluvana vuonna toteutettu DNA:n myynti norjalaiselle Telenorille päätti Findan ja PHP:n yhteisen tarinan DNA:ssa. Nyt Finda ja PHP ovat päättäneet syventää pitkäaikaista kumppanuuttaan yhdistämällä telekommunikaatio- ja sijoitusliiketoimintojaan yhteisesti omistettuun ja hallinnoituun Finda Telecoms Oy:hyn. Sulautuminen tulee toteutumaan keväällä 2020.

”PHP Liiketoiminta Oyj:n sulautuminen Finda Telecoms Oy:hyn sopii hyvin PHP:n strategiaan. Sulautumisella saadaan muodostettua vahva yhtiö, joka voi jatkaa omistuskohteidensa kehittämistä. Järjestely mahdollistaa myös keskinäisten suorien ja välillisten ristiinomistusten purkamisen sekä yhdessä omistettujen yhtiöiden, kuten Lohjan Puhelimen ja Puhelinpartnerien, hallinnoinnin selkeyttämisen”, sanoo PHP:n toimitusjohtaja Ari Turunen.


Lisätiedot:


toimitusjohtaja Ari Turunen, p. 050 2428, ari.turunen@phpholding.fi

 

Lataa tiedote PDF-muodossa

PHP Holding on sopinut myyvänsä DNA-omistuksensa norjalaiselle Telenorille

09.04.2019

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVAN SÄÄNTELYN VASTAISTA.

 

PHP Holding on sopinut myyvänsä DNA-omistuksensa norjalaiselle Telenorille

PHP Holding Oy (”PHP”) on tänään 9.4.2019 sopinut myyvänsä kaikki omistamansa teleoperaattori DNA Oyj:n (”DNA”) osakkeet norjalaiselle telealan konsernille Telenor Mobile Holding AS:lle (”Telenor”). PHP:n omistusosuus vastaa noin 25,8 %:a DNA:n kaikista osakkeista. Osakekohtainen myyntihinta on 20,90 euroa ja kauppahinta yhteensä noin 713 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää vaadittavien viranomaishyväksyntöjen saamista. Lisäksi kauppa on sovittu ehdolliseksi PHP:n yhtiökokouksen hyväksynnälle. DNA:n toinen suuri osakkeenomistaja Finda Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Finda Telecoms Oy ovat myös sopineet DNA-osakkeidensa myymisestä Telenorille.

PHP on 9.4.2019 allekirjoittanut osakekauppakirjan, jossa PHP sitoutuu myymään koko osakeomistuksensa teleoperaattori DNA:ssa norjalaiselle telealan konsernille Telenorille. PHP omistaa 34 105 827 DNA:n osaketta ja osapuolet ovat sopineet kauppahinnaksi 20,90 euroa per osake eli yhteensä noin 713 miljoonaa euroa, jonka maksu suoritetaan kaupan toteutumishetkellä. Kauppahinnassa on 21.2 prosentin preemio verrattuna kaupan julkistusta edeltävän kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun ja osinkokorjattuun keskikurssiin. DNA:n 29.3.2019 irronnut, mutta vielä maksamaton 1,10 euron osakekohtainen osinko maksetaan PHP:lle, eikä se vaikuta kauppahintaan.

Kaupan toteutuminen edellyttää kaupan ehtojen mukaan PHP:n yhtiökokouksen hyväksyntää. PHP:n hallitus kutsuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 6.5.2019 ja hallitus tulee ehdottamaan ja suosittelemaan, että yhtiökokous vahvistaa ja hyväksyy kaupan. Lisäksi tietyt PHP:n osakkeenomistajat ovat sitoutuneet äänestämään kaupan hyväksymisen puolesta PHP:n yhtiökokouksessa. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan erikseen. Kaupan toteuttaminen edellyttää lisäksi vaadittavien viranomaishyväksyntöjen saamista. Kaupan toteuttamisen jälkeen Telenor on ilmoittanut tekevänsä pakollisen ostotarjouksen lopuista DNA:n osakkeista. Telenor arvioi alustavasti kaupan toteuttamisen edellyttämien lupien saannin tapahtuvan kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

DNA:n toinen suuri osakkeenomistaja Finda Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Finda Telecoms Oy (yhdessä ”Finda”) ovat myös omasta puolestaan tehneet sopimuksen DNA-osakkeidensa myymiseksi Telenorille. Findan omistus DNA:ssa vastaa noin 28,3 prosenttia DNA:n kaikista osakkeista. Kaupan toteutuminen on vastaavalla tavalla ehdollinen viranomaisluville ja Findan yhtiökokouksen hyväksynnälle.

PHP näkee kaupan yhtiön strategian mukaisena ja loogisena päätöksenä DNA-omistajuudelle. Telenor arvioidaan globaalina teleoperaattorina pitkäjänteiseksi omistajaksi, joka tuo lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia DNA:n työntekijöille ja asiakkaille.

”DNA:n osakkeet listattiin aikanaan 10,10 euron hintaan. Listauksen jälkeen osinkoja on saatu yhteensä 2,75 euroa. Nyt saatava 20,90 euron kauppahinta on erinomainen PHP:n osakkeenomistajille kaikilla mittareilla. Telenorin halu sitoutua DNA:n liiketoiminnan ja tuotteiden pitkäjänteiseen kehittämiseen varmistaa, että omistajavaihdos on kaikkien osapuolien etujen mukainen”, sanoo PHP:n toimitusjohtaja Ari Turunen.

PHP käynnistää välittömästi yhtiön uuden strategian valmistelutyön. Yhtiö tiedottaa uusista linjauksista kaupan loppuun saattamisen yhteydessä arviolta kuluvan vuoden kolmannella kvartaalilla.

 

Lisätiedot:

 toimitusjohtaja Ari Turunen, p. 050 2428, ari.turunen@phpholding.fi, PHP Holding Oy

 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI TULE TULKITA TARJOUKSEKSI MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA ARVOPAPEREITA TAI SIJOITUKSIA SELLAISESSA MAASSA, MISSÄ TARJOAMINEN, MYYNTI TAI TARJOUSPYYNTÖ OLISI LAINVASTAISTA ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA HYVÄKSYMISTOIMENPITEITÄ TÄLLAISEN MAAN SOVELTUVAN SÄÄNTELYN NOJALLA. MITÄÄN TOIMENPITEITÄ EI OLE TEHTY SITÄ TARKOITUSTA VARTEN, ETTÄ ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN HALLUSSA PITÄMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SALLITTUA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA TÄLLAISIA TOIMIA EDELLYTETÄÄN. HENKILÖT, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, OVAT VELVOLLISIA SELVITTÄMÄÄN JA NOUDATTAMAAN TÄLLAISIA RAJOITUKSIA. TÄLLAISTEN RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI OLLA NÄIDEN MAIDEN ARVOPAPERILAINSÄÄDÄNNÖN VASTAISTA.

 

Lataa tiedote PDF-muodossa

PHP myy Finda-osakkeensa Rival-rahastoille

14.12.2016

PHP Holding Oy:n tytäryhtiö PHP Liiketoiminta Oyj on myynyt Finda-omistuksensa Rival-rahastoille. Kaupassa PHP:n omistamat 3 339 430 Findan A-osaketta siirtyvät Rival-rahastojen sijoitusyhtiöön. PHP oli Findan suurin yksittäinen osakkeenomistaja 24,5 prosentin osuudella.

 

PHP on teleoperaattori DNA:n toiseksi suurin omistaja, eikä kaupalla ole vaikutusta DNA:n toimintaan.

 

”DNA:n listautuminen oli yhden aikakauden päätös. Haluamme kääntää katseemme tulevaan. Haemme tällä yritysjärjestelyllä parempaa tuottoa omistuksellemme. Se on PHP:n runsaan 40 000 osakkeenomistajan etu”, kertoo PHP Holding Oy:n ja PHP Liiketoiminta Oyj:n toimitusjohtaja Ari Turunen.

 

”Rival-rahastot on PHP:lle paras mahdollinen kauppakumppani. Yhtiön avainhenkilöillä on pitkä kokemus entisistä alueellisista puhelinyhtiöistä. He ovat vuosien saatossa olleet mukana monissa toimialan yritysjärjestelyistä”, Turunen jatkaa.

 

Rival-rahastot olivat ennen PHP:n kanssa tehtyä kauppaa Findan toiseksi suurin omistaja 5,3 prosentin osuudella. Kaupan myötä Rival-rahastojen osuus Findan osakkeista nousee noin 30 prosenttiin.

 

”PHP ja Finda ovat yhä DNA:n suurimmat omistajat. Kaupalla ei ole vaikutuksia DNA:han. DNA on mielestämme erinomainen ja hyvin johdettu yhtiö”, Turunen toteaa.

 

 

Lisätietoja:

 

Toimitusjohtaja Ari Turunen, puh. 050 2428

PHP Holding Oy ja PHP Liiketoiminta Oyj

 

Salkunhoitaja Tommi Aurejärvi, puh. 050 1973

Salkunhoitaja Sami Aurejärvi, puh. 050 1541

Rival-rahastot

30.04.2015 PHP Liiketoiminta Oyj:n omistus Finda Oy:ssä kasvaa 24,5 prosenttiin

04.05.2015

PHP Liiketoiminta Oyj on 29.4.2015 ostanut Findan osakkeista useilta eri tahoilta. Osakekaupan jälkeen PHP:n omistus Findan kaikista osakkeista on 24,5 % ja kaikista äänistä 21,15.
”PHP on ollut keskeinen omistaja Findassa jo vuosia. Findan kanssa meillä on yhteinen merkittävä DNA-omistus, jonka osalta teemme pitkäjänteistä yhteistyötä DNA:n omistaja-arvon kehittämiseksi. Nyt meille avautui erinomainen mahdollisuus kasvattaa Finda-omistustamme ja välillisesti strategiamme mukaisesti DNA-omistustamme. Tämä tukee strategiaamme ja DNA:n kehittämistä parhaalla mahdollisella tavalla”, toteaa Ari Turunen, PHP Liiketoiminta Oyj:n toimitusjohtaja.
”Vakaalla omistuspohjalla oleva yhdensuuntaisin ajatuksia DNA:ta kehittävät pääomistajat turvaavat parhaiten DNA:n kehittämisen. PHP:n osakekauppa on sekä Findan että DNA:n kannalta erinomainen asia. Finda on yhdessä PHP:n kanssa sitoutunut DNA:n pitkäaikaisena osakkaina yhtiön arvon pitkäjänteiseen kasvattamiseen; PHP on meille hyvä omistaja”, lisää Jarmo Leino, Findan Oy:n toimitusjohtaja ja DNA:n hallituksen puheenjohtaja
Lisätiedot:
Ari Turunen, toimitusjohtaja, PHP Liiketoiminta Oy, p. 050 2428
Jarmo Leino, toimitusjohtaja, Finda Oy, p. 044 044 2523

 

Lataa PDF muodossa

Toimitusjohtajan kirje 14.04.2015

04.05.2015

Lataa toimitusjohtajan kirje PDF muodossa tästä

Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2014 julkistettu

16.10.2014

Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2014 julkistettu


Lataa PDF tästä

PHP Holding Oy:n omistus DNA Oy:ssä 37,6 prosenttiin

30.12.2013

Lue tiedoite tästä PDF

26.11.2013 Muutoksia DNA:n omistusosuuksissa

29.11.2013

PHP Holding Oy nousee DNA Oy:n toiseksi suurimmaksi omistajaksi

10.10.2013

21.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2013 julkistettu

28.08.2013

21.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2013 julkistettu

 

Lataa PDF

Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2012 julkistettu

22.08.2012

Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2012 julkistettu. Lataa PDF

 

11.4.2012 Toimitusjohtajan kirje

14.04.2012

11.4.2012 Toimitusjohtajan kirje on ladattavissa täältä.

23.2.2012 PHP Holding Oy lisää omistusosuutta DNA:ssa

07.03.2012

DNA:n pääomistajat ovat sopineet DNA:n osakkeiden ostamisesta Sanoma-konsernilta

DNA:lle omia osakkeita osana ostajien keskinäistä järjestelyä

DNA Oy:n pääomistajat Finda Oy, Oulu ICT Oy, PHP Holding Oy ja Osuuskunta KPY ovat sopineet ostavansa Sanoma-konsernin omistamat DNA Oy:n osakkeet. Kauppa koskee yhteensä 2 027 167 DNA Oy:n osaketta, mikä on 21,1 prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Kaupan arvo on yhteensä 181,5 miljoonaa euroa eli 89,53 euroa osakkeelta.

Osana ostajien keskinäistä omistusjärjestelyä DNA Oy:n on tarkoitus hankkia 1 116 896 kappaletta luovutettavista osakkeista 100 miljoonan euron kauppahinnalla. Omien osakkeiden hankinnasta päätetään DNA Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2012. Hankinta on tarkoitus rahoittaa osittain DNA:n kassavaroilla ja osittain nykyisillä rahoitussopimusjärjestelyillä.

DNA:n omistajien keskinäinen omistusjärjestely toteutetaan 16.3.2012 Finda Oy:n, Oulu ICT Oy:n, PHP Holding Oy:n, Osuuskunta KPY:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kesken. Sen jälkeen DNA Oy:n suurimmat omistajat ovat Finda Oy (32,5 % DNA:n osakekannasta), Oulu ICT Oy (22,1 %), PHP Holding Oy (19,7 %), Osuuskunta KPY (12,9 %) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,0 %). DNA:n osakkeet siirtyivät Sanomalle 31.5.2010 sovitun Welho-liiketoimintakaupan yhteydessä. Welhon hankinta toteutti DNA:n strategiaa laajentua valtakunnallisesti televisiomarkkinalla ja nosti yhtiön Suomen suurimmaksi kaapelitelevisiotoimijaksi. – Welhon osto täydensi DNA:n liiketoimintaa erinomaisesti ja vahvisti merkittävästi DNA:n palveluita ja verkkoja pääkaupunkiseudulla. Viime vuonna markkinoille valtakunnallisesti tuodut DNA Welho -palvelut tukevat DNA:n kasvua edelleen, sanoo toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi.

Nyt tehdyn sopimuksen osapuolten omistusosuudet DNA Oy:n osakekannasta ennen omistusjärjestelyn toteutumista ovat Finda Oy 26,0 %, Sanoma Entertainment Finland Oy 21,1 %, Oulu ICT Oy 17,7 %, PHP Holding Oy 15,8 % ja Osuuskunta KPY 10,3 %.

Lisätietoja:

DNA Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leino, puh. 044 044 2523, jarmo.leino@dna.fi toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi, DNA Oy, puh. 044 044 1000, riitta.tiuraniemi@dna.fi DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi DNA Oy on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille laadukkaita, viimeisintä teknologiaa hyödyntäviä puhe-, data- ja tv-palveluita. DNA:n liikevaihto vuonna 2011 oli 728 miljoonaa euroa ja liikevoitto 51 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon asiakkuutta. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi.

 

22.9.2011 PHP Holding Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 21.9.2011 päätökset

24.10.2011

PHP Holding Oy:n 21.9.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti Lahden Seudun Puhelin Oy:lle suunnattavasta maksullisesta osakeannista.

Yhtiökokouksessa suoritetussa äänestyksessä hallituksen esitystä kannatti 87,19% yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja 66,71% kokouksessa edustetuista osakkeista.

Suunnatussa osakeannissa Lahden Seudun Puhelin Oy:lle tarjotaan merkittäväksi enintään 4.721 kappaletta uutta PHP Holding Oy:n K-sarjan osaketta.

Osakkeiden merkintähinta osakeannissa on noin 680,01 euroa osakkeelta, kokonaismerkintähinnan ollessa siten yhteensä 3.210.326 euroa.

Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2011 julkistettu

25.08.2011

Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2011 julkistettu. Lataa tiedosto.

11.4.2011 Toimitusjohtajan kirje

13.04.2011

PHP Liiketoiminta Oyj osti 9,77% Lohjan Puhelimesta

09.03.2011

 

PHP Liiketoiminta Oyj on 20.1.2011 tehdyllä kaupalla ostanut 9,77% Lohjan Puhelin Oy:n osakkeista vahvistaakseen asemaansa toimialalla.

PHP Liiketoiminta Oyj osti Lohjan Puhelimen osakkeet SSP Yhtiöt Oy:ltä. Osapuolet eivät kauppakirjaan perustuen julkista kauppasummaa. 

Lisätiedot: 

PHP Liiketoiminta Oyj, toimitusjohtaja Ari Turunen  puh. 050 2428 tai ari.turunen@php.fi 

 

Teknisten ongelmien takia uutinen lisätty uudestaan 9.3.2011. Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2011.

 

Tiedoite yhtiökokouksesta

20.04.2010

Tiedoite yhtiökokouksesta. Lataa tästä PDF.

DNA täysin suomalaiseen omistukseen

18.12.2009

DNA:n omistajayhtiöiden tiedote 18.12.2009

Lännen Teletieto Oy, Oulun Puhelin Holding Oyj ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ostavat pääomasijoittaja 3i:n 13 prosentin osuuden tietoliikennekonserni DNA:sta. Kauppasummaa ei julkisteta.

Kaupan jälkeen DNA:n omistusrakenne jakautuu seuraavasti: Lännen Teletieto Oy 33 %, Oulun Puhelin Holding Oy 22 %, PHP Liiketoiminta Oyj 20 %, Kuopion Puhelin Oy 13 %, Ilmarinen 3 % ja muut omistajat 9 %.

"DNA on kehittynyt vahvaksi kotimaiseksi toimijaksi Suomen televiestintäkentällä, ja kauppojen myötä omistus palaa täysin suomalaisiin käsiin. Kiitämme 3i:tä panostuksista DNA:n kehittämiseen omistusaikana, jonka on jo alusta alkaen tiedetty olevan määräaikainen", toteaa DNA:n hallituksen puheenjohtaja ja Oulun Puhelimen toimitusjohtaja Risto Siivola.

"DNA on erinomainen ja innovatiivinen yhtiö, jonka kehittymiseen panostamme voimakkaasti jatkossakin. Yli 100 vuotta kestänyt toimintamme suomalaisen tietoliikenteen edelläkävijänä jatkuu nyt entistäkin vahvemmin" jatkaa Jarmo Leino, Lännen Teletiedon hallituksen puheenjohtaja ja DNA:n hallituksen jäsen.

"Vahvana kotimaisena sijoittajana Ilmarinen on erinomainen lisä omistajajoukkoomme", toteaa Risto Siivola.

Osavuosikatsaus

31.08.2009

PHP Liiketoiminta Oyj, osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Lisätietoja: toimitusjohtaja Ari Turunen, PHP Liiketoiminta Oyj, puh. 050-2428

Julkaistu 31.08.2009

PHP Holding Oy:n yhtiökokous vahvisti osingon

22.04.2009

PHP Holding Oy:n yhtiökokous vahvisti osingon

PHP Holding Oy:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 35,5 euroa osaketta kohti eli yhteensä 7 012 386 euroa. PHP:n yhdistys- ja osuuskunta-aikainen jäsenkirja vastaa PHP Holding Oy:ssä kahta osaketta (A + K).

Osinko maksetaan 29.5.2008 mennessä niille osakkeenomistajille, jotka 20.4.2008 olivat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon tai olivat ilmoittaneet yhtiölle saantonsa sekä luotettavan selvityksen siitä mainittuun päivään mennessä.

Maksamisen edellytys on, että osakkaan pankkiyhteystieto ja henkilötunnus/y-tunnus ovat osakasrekisterissä ajan tasalla. Yhtiö postittaa osakkaille 21.4. kirjeen, jossa pyydetään korjaamaan muuttuneet tiedot.

Hallitukseen entiset jäsenet

PHP Holding Oy:n hallitukseen valittiin entiset jäsenet projektijohtaja Reijo Järvinen, toimitusjohtaja Hannele Kalske, toimitusjohtaja Jussi Karinen, teollisuusneuvos Juha-Pekka Keskiaho, toimitusjohtaja Vesa Luhtanen, konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen, toimitusjohtaja Jukka Ottela, kunnallisneuvos Erkki Stjernvall ja hallituksen puheenjohtaja Seppo Vikström.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Ari Turunen, 044-721 2531.

 

 

 

Julkaistu 22.04.2009

PHP:n alkuvuoden tulos odotusten mukainen

25.08.2008

PHP Liiketoiminta Oyj – konsernin liikevoitto ajanjaksolla 1.1. - 30.6.2008 oli 6,3 miljoonaa euroa
ja tilikauden voitto oli 6,9 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuus oli 99,6 prosenttia.

Edellisen vuoden vastaavan ajanjakson yhtiö harjoitti vielä teleliiketoimintaa Päijät-Hämeen Puhelin
Oyj -nimisenä. PHP Liiketoiminta Oyj:n kiinteän verkon teleoperaattoriomistus muuttui
välilliseksi DNA-omistukseksi 1.7.2007, jolloin yhtiön teleoperaattoriliiketoiminta siirtyi DNA
Oy:lle ja vastikkeena saatiin DNA Oy:n osakkeita. PHP Liiketoiminta Oyj on nyt yksi DNA
Oy:n omistajayhtiöistä ja huolehtii omistaja-arvon säilymisestä ja kasvamisesta DNA Oy:ssä.

PHP Liiketoiminta Oyj:n omistavat PHP Holding Oy (97,5 %) ja Lahden Seudun Puhelin Oy
(2,5 %).

Liite: PHP Liiketoiminta Oyj, osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2008
Lisätietoja: toimitusjohtaja Ari Turunen, PHP Liiketoiminta Oyj, puh. 044-7212531

Julkaistu 25.08.2008

PHP teki hyvän tuloksen - Tilinpäätösasiakirjat 2007

01.04.2008

Ari Turunen PHP Holding Oy:n ja PHP Liiketoiminta Oyj:n toimitusjohtajaksi

21.01.2008

PHP Holding Oy:n ja PHP Liiketoiminta Oyj:n (ent. Päijät-Hämeen Puhelin Oyj) toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Ari Turunen. Hän toimii edelleen myös Etelä-Suomen alueen aluejohtajana DNA Oy –konserniin kuuluvassa kiinteän verkon liiketoiminnan yhtiössä DNA Palvelut Oy:ssä.

Yhtiöiden edellinen toimitusjohtaja varatuomari Perttu Ryynänen siirtyy Ernst & Young Oy:n lakipalveluihin Senior Legal Counseliksi.
 
PHP Holding Oy on yhtiö, joka omistaa 97,5 % yhtiöstä nimeltä PHP Liiketoi-minta Oyj. Yhtiö huolehtii noin 60 000 osakkeenomistajansa omistuksen arvon säilymisestä ja kasvamisesta PHP Liiketoiminta Oyj:ssä ja sen omistuksen kautta edelleen DNA Oy:ssä.

Päijät-Hämeen Puhelin Oyj muutti nimensä PHP Liiketoiminta Oyj:ksi siinä yh-teydessä, kun se luovutti yhdessä muutaman muun suuren suomalaisen puhelin-yhtiön kanssa teleliiketoimintansa 1.7.2007 DNA Oy:lle. PHP Liiketoiminta Oyj:stä tuli järjestelyssä DNA Oy:n suurin omistaja 20,0 %:n omistusosuudellaan.

Juha-Pekka Keskiaho
Hallituksen puheenjohtaja
PHP Holding Oy ja
PHP Liiketoiminta Oyj

Julkaistu 21.01.2008

PHP:llä hyvä alkuvuoden tulos

04.09.2007

PHP Liiketoiminta Oyj:n konsernin eli entisen Päijät-Hämeen Puhelin Oyj:n konsernin liikevaihto tämän vuoden tammikuun alusta kesäkuun loppuun oli 30,1 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan liikevaihto oli 29,0 miljoonaa euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 10,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 20,0 miljoonaa euroa.

Satunnaisten tulojen merkittävimmät erät olivat Kiinteistö Oy Lahden Aleksi 10:n omistaman kiinteistön myynti ja Päijät-Hämeen Puhelimen Eläkesäätiössä olleen ylikatteen palautus yhtiölle. Konsernin omavaraisuus oli 87,1 prosenttia. Investoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 32,7 % edellisestä vuodesta ja olivat 11,0 % liikevaihdosta.

Yhtiön entinen nimi, Päijät-Hämeen Puhelin Oyj, siirtyi 1.7.2007 tapahtuneessa liiketoimintasiirrossa DNA Oy:n omistukseen. Yhtiön toiminnan luonne on liiketoimintasiirron jälkeen muuttunut operatiivisen teletoiminnan harjoittamisesta sijoitusyhtiöksi. PHP Liiketoiminta Oyj on nyt yksi DNA Oy:n omistajayhtiöistä ja huolehtii omistaja-arvon säilymisestä ja kasvamisesta DNA Oy:ssä. Yhtiö on 20 %:n omistusosuudellaan DNA Oy:n suurin omistaja.

PHP Liiketoiminta Oyj:n omistavat PHP Holding Oy (97,5 %) ja Lahden Seudun Puhelin Oy (2,5 %).

 

Liite: PHP Liiketoiminta Oyj, osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2007
Lisätietoja: toimitusjohtaja Perttu Ryynänen, PHP Liiketoiminta Oyj, puh. 044 721 2555

 

Julkaistu 04.09.2007

DNA Oy -konserni aloittaa toimintansa 1.7.2007

29.06.2007

Heinäkuun alussa toimintansa aloittava DNA Oy – konserni on kasvuyhtiö, joka panostaa alueellisiin vahvuuksiin ja alueellisten liiketoimintojen kasvattamiseen.

Valtakunnallisesti toimivan tietoliikennekonsernin DNA Oy:n muodostavat entisen Finnet Oy:n valtakunnalliset liiketoiminnot ja KPY Liiketoiminta Oy:n, Lohjan Puhelimen, Lännen Puhelimen, Oulun Puhelimen, Päijät-Hämeen Puhelimen ja Satakunnan Puhelimen teleoperaattoriliiketoiminnat. Yhdistyminen ei edellytä toimenpiteitä uuden yhtiön asiakkailta tai yhteistyökumppaneilta.

DNA Oy:n toimitusjohtaja on Jan-Erik Frostdahl. Kiinteän verkon toiminnoista vastaa DNA Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Arto Kaikkonen. DNA Finland Oy:n eli mobiiliverkon toiminnoista vastaa toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi.

Yhdistymisestä on päätetty lopullisesti kaikkien yhtiöiden yhtiökokouksissa. Uusi DNA aloittaa toimintansa 1.7.2007.

- Järjestelyllä turvataan omistaja-arvon myönteinen kehitys, alueellinen toiminta, liiketoiminnan kannattava kasvu ja menestys tulevaisuudessa. Järjestely mahdollistaa omistuksen ja pääomarakenteen joustavan kehityksen. Voimavarojen yhdistäminen laajentaa palvelutarjontaa, tuo kilpailukykyä ja entistä mittavammat resurssit muun muassa tuotekehitykseen ja markkinointiin, DNA Oy:n toimitusjohtaja Jan-Erik Frostdahl kertoo.

DNA Oy on kasvuhakuinen ja vahva telekonserni, jolla on jo valmiiksi lähes 2 miljoonaa asiakkuutta. Järjestelyyn osallistuvien yhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä vuonna 2006 oli noin 1 300 henkilöä ja liikevaihto yli 600 miljoonaa euroa. DNA Oy nousee sadan suurimman suomalaisen yrityksen joukkoon.

DNA:n toiminta perustuu alueellisiin vahvuuksiin DNA on vahvempi kuin yhdistymiseen osallistuvat yksittäiset yhtiöt. DNA:n toiminta perustuu yhdistyvien yhtiöiden vahvuuksien kehittämiseen ja eri alueille syntyy valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti vahvoja tietoliikkeenalan yksiköitä.

- Mukana olevien yhtiöiden vahvuudet on selvitetty ja DNA toimii verkostomaisesti. Esimerkiksi tuotekehitystä ei sijoiteta yhdelle paikkakunnalle, vaan osaamista hyödynnetään sieltä missä sitä vahvasti on. Kaikki asiat, jotka kannattaa tehdä alueellisesti ja joista on lisäarvoa asiakkaille, tehdään alueellisesti, Frostdahl linjaa.

DNA Oy -konsernin kaksi tukijalkaa ovat valtakunnallinen mobiililiiketoiminta ja yhdistyvä alueellinen kiinteän verkon liiketoiminta. DNA on vahva kiinteän verkon palveluissa sekä paikallisten yritysten ja yhteisöjen tietoliikennepalveluissa. Toisaalta se on haastaja mobiilipalveluissa sekä valtakunnallisten yritysasiakkaiden tietoliikennepalveluissa. Keskeisiä kilpailutekijöitä ovat vahva alueellinen läsnäolo sekä keskitetty tuotteistus ja markkinointi.

Tavoitteena pääomamarkkinakelpoinen kokonaisuus DNA:n tavoitteena on selkeä markkinajohtajuus mukana olevien yhtiöiden perinteisillä markkina-alueilla sekä markkinaosuuden merkittävä kasvattaminen uusilla markkina-alueilla.

- DNA on jo nyt merkittävä valtakunnallinen tekijä sekä tunnettu ja haluttu kumppani, jonka liiketoiminta on voitollista kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tavoitteena on pääomamarkkinakelpoinen kokonaisuus, Frostdahl kuvaa yhtiön tavoitteita.

Toukokuun lopussa pääomasijoitusyhtiö 3i:stä tuli yksi DNA Oy:n omistajista. Samassa yhteydessä 3i:n Bernt Schalin on nimetty hallituksen jäseneksi. -

3i:n mukaan tulo vahvistaa yhdistymishankkeen etenemistä. Kauppa selkiytti DNA:n omistajarakennetta ja keskeisten osakkeenomistajien yhteinen näkemys liiketoiminnan kehittämisestä luo hyvät edellytykset kehittää yhtiön liiketoimintaa. 3i tuo hallitukseen ja omistajakuntaan teleliiketoiminnan kehittämisen ja pääomamarkkinoiden kansainvälistä osaamista, Frostdahl toteaa.

Yhdistymisen seurauksena alueellisten puhelinyhtiöiden omistuksessa ei tapahdu muutoksia.

Osapuolien taloudellisena neuvonantajana yhdistymisessä on toiminut Initia Corporate Finance.

DNA Palvelut johtoryhmään on nimetty seuraavat henkilöt:

Arto Kaikkonen, toimitusjohtaja DNA Palvelut Oy

Valtakunnallisten toimintojen johtajat:
- Pekka Väisänen, myynti ja markkinointi - Jukka Usmi, tuotekehitys - Heikki Junnila, tuotanto - Eeva Iivanainen, talous ja hallinto

Aluejohtajat:
- Jari P. Tuovinen, aluejohtaja Pohjois-Suomi - Juhani Simpanen, aluejohtaja Keski- ja Itä-Suomi - Jari Koskinen, aluejohtaja Länsi-Suomi - Jyri Kuusela, aluejohtaja Lounais-Suomi - Ari Turunen, aluejohtaja Etelä-Suomi - Jyrki Välkkynen, paikallisjohtaja Lohja

Lisätietoja: DNA Oy, toimitusjohtaja Jan-Erik Frostdahl puh. 044 044 2001 DNA Palvelut Oy, toimitusjohtaja Arto Kaikkonen, puh. 044 721 2001 DNA Palvelut /Pohjois-Suomi, aluejohtaja Jari P. Tuovinen, puh. 044 313 4505 DNA Palvelut /Keski- ja Itä-Suomi, aluejohtaja Juhani Simpanen, puh. 044 7302 560 DNA Palvelut /Länsi-Suomi, aluejohtaja Jari Koskinen, puh. 044 590 2501 DNA Palvelut /Lounais-Suomi, aluejohtaja Jyri Kuusela, puh. 044 731 3220 DNA Palvelut /Etelä-Suomi, aluejohtaja Ari Turunen, puh. 044 721 2531 Lohjan Puhelin Oy Liiketoiminta, paikallisjohtaja Jyrki Välkkynen, puh. 044 556 1799

Transaktion toteutukseen liittyen Initia Corporate Finance, toimitusjohtaja Jaakko Sasi, puh 040 772 3556

DNA Oy on valtakunnallinen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa laadukkaita, viimeisintä teknologiaa hyödyntäviä puhe-, data-, mobiili- ja digi-tv-palveluita. Lisäksi DNA tuottaa palveluoperaattoreiden käyttöön laadukkaita valtakunnallisia verkko- ja tietoliikennepalveluita.

DNA:n tavoitteina on laadukas asiakaspalvelu, liiketoiminnan kannattava kasvu sekä omistaja-arvon myönteinen kehitys. DNA on vahva kasvuyhtiö, jolla on yli 2 miljoonaa asiakkuutta ja sen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 600 miljoonaa euroa. DNA:n muodostavat DNA Oy, DNA Finland Oy, DNA Palvelut Oy, Suomen 3KTV Oy ja DNA Logistiikka Oy. Lisätietoa osoitteesta www.dnafinland.fi.

 

Julkaistu 29.06.2007

8.9.2015 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2015 julkistettu

14.09.2015

8.9.2015 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2015 julkistettu https://php.fi/omistajille/osavuosikatsaukset/