PHP Holding on sopinut myyvänsä DNA-omistuksensa norjalaiselle Telenorille

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVAN SÄÄNTELYN VASTAISTA.

PHP Holding on sopinut myyvänsä DNA-omistuksensa norjalaiselle Telenorille

PHP Holding Oy (”PHP”) on tänään 9.4.2019 sopinut myyvänsä kaikki omistamansa teleoperaattori DNA Oyj:n (”DNA”) osakkeet norjalaiselle telealan konsernille Telenor Mobile Holding AS:lle (”Telenor”). PHP:n omistusosuus vastaa noin 25,8 %:a DNA:n kaikista osakkeista. Osakekohtainen myyntihinta on 20,90 euroa ja kauppahinta yhteensä noin 713 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää vaadittavien viranomaishyväksyntöjen saamista. Lisäksi kauppa on sovittu ehdolliseksi PHP:n yhtiökokouksen hyväksynnälle. DNA:n toinen suuri osakkeenomistaja Finda Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Finda Telecoms Oy ovat myös sopineet DNA-osakkeidensa myymisestä Telenorille.

PHP on 9.4.2019 allekirjoittanut osakekauppakirjan, jossa PHP sitoutuu myymään koko osakeomistuksensa teleoperaattori DNA:ssa norjalaiselle telealan konsernille Telenorille. PHP omistaa 34 105 827 DNA:n osaketta ja osapuolet ovat sopineet kauppahinnaksi 20,90 euroa per osake eli yhteensä noin 713 miljoonaa euroa, jonka maksu suoritetaan kaupan toteutumishetkellä. Kauppahinnassa on 21.2 prosentin preemio verrattuna kaupan julkistusta edeltävän kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun ja osinkokorjattuun keskikurssiin. DNA:n 29.3.2019 irronnut, mutta vielä maksamaton 1,10 euron osakekohtainen osinko maksetaan PHP:lle, eikä se vaikuta kauppahintaan.

Kaupan toteutuminen edellyttää kaupan ehtojen mukaan PHP:n yhtiökokouksen hyväksyntää. PHP:n hallitus kutsuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 6.5.2019 ja hallitus tulee ehdottamaan ja suosittelemaan, että yhtiökokous vahvistaa ja hyväksyy kaupan. Lisäksi tietyt PHP:n osakkeenomistajat ovat sitoutuneet äänestämään kaupan hyväksymisen puolesta PHP:n yhtiökokouksessa. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan erikseen. Kaupan toteuttaminen edellyttää lisäksi vaadittavien viranomaishyväksyntöjen saamista. Kaupan toteuttamisen jälkeen Telenor on ilmoittanut tekevänsä pakollisen ostotarjouksen lopuista DNA:n osakkeista. Telenor arvioi alustavasti kaupan toteuttamisen edellyttämien lupien saannin tapahtuvan kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

DNA:n toinen suuri osakkeenomistaja Finda Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Finda Telecoms Oy (yhdessä ”Finda”) ovat myös omasta puolestaan tehneet sopimuksen DNA-osakkeidensa myymiseksi Telenorille. Findan omistus DNA:ssa vastaa noin 28,3 prosenttia DNA:n kaikista osakkeista. Kaupan toteutuminen on vastaavalla tavalla ehdollinen viranomaisluville ja Findan yhtiökokouksen hyväksynnälle.

PHP näkee kaupan yhtiön strategian mukaisena ja loogisena päätöksenä DNA-omistajuudelle. Telenor arvioidaan globaalina teleoperaattorina pitkäjänteiseksi omistajaksi, joka tuo lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia DNA:n työntekijöille ja asiakkaille.

”DNA:n osakkeet listattiin aikanaan 10,10 euron hintaan. Listauksen jälkeen osinkoja on saatu yhteensä 2,75 euroa. Nyt saatava 20,90 euron kauppahinta on erinomainen PHP:n osakkeenomistajille kaikilla mittareilla. Telenorin halu sitoutua DNA:n liiketoiminnan ja tuotteiden pitkäjänteiseen kehittämiseen varmistaa, että omistajavaihdos on kaikkien osapuolien etujen mukainen”, sanoo PHP:n toimitusjohtaja Ari Turunen.

PHP käynnistää välittömästi yhtiön uuden strategian valmistelutyön. Yhtiö tiedottaa uusista linjauksista kaupan loppuun saattamisen yhteydessä arviolta kuluvan vuoden kolmannella kvartaalilla.

Lisätiedot:

 toimitusjohtaja Ari Turunen, p. 050 2428, [email protected], PHP Holding Oy

TÄTÄ TIEDOTETTA EI TULE TULKITA TARJOUKSEKSI MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNNÖKSI OSTAA ARVOPAPEREITA TAI SIJOITUKSIA SELLAISESSA MAASSA, MISSÄ TARJOAMINEN, MYYNTI TAI TARJOUSPYYNTÖ OLISI LAINVASTAISTA ENNEN REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA HYVÄKSYMISTOIMENPITEITÄ TÄLLAISEN MAAN SOVELTUVAN SÄÄNTELYN NOJALLA. MITÄÄN TOIMENPITEITÄ EI OLE TEHTY SITÄ TARKOITUSTA VARTEN, ETTÄ ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN HALLUSSA PITÄMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SALLITTUA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA TÄLLAISIA TOIMIA EDELLYTETÄÄN. HENKILÖT, JOIDEN HALTUUN TÄMÄ TIEDOTE TULEE, OVAT VELVOLLISIA SELVITTÄMÄÄN JA NOUDATTAMAAN TÄLLAISIA RAJOITUKSIA. TÄLLAISTEN RAJOITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI OLLA NÄIDEN MAIDEN ARVOPAPERILAINSÄÄDÄNNÖN VASTAISTA.