Tiedoite yhtiökokouksesta

Tiedoite yhtiökokouksesta.